Huimussenkolonie in Westerpark

Stichting De Mussen Toevlucht start met een tweede huismussenkolonie in Volkstuinpark Nut en Genoegen in het Westerpark. Deze nieuwe kolonie levert een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van de stichting om de huismussenpopulatie te verbeteren.

De stichting creéerde al een oase voor de mus in de Jordaan (zie hieronder). Ze kan de kolonie in het Westerpark opbouwen na de crowdfundings-actie Laat de mus weer zingen. 

Stichting De Mussen Toevlucht

Het gaat slecht met de huismus. Ze is langzaam verdwenen uit het straatbeeld. Sinds de jaren ’70 blijven hun aantallen dalen. Het gaat zo slecht zelfs, dat ze inmiddels op de Nederlandse Rode Lijst van Bedreigde Dieren staan.

Dit komt voornamelijk door een tekort aan voedsel, nestgelegenheid en beschutting. Nestplaatsen zijn verdwenen door moderne architectuur en de onwetendheid van woningbouwverenigingen. De natuurlijke voedselbronnen zijn verdwenen door mono-cultuur en de mega stallen. En beschutting en voedsel is verdwenen door meer bebouwing en minder groen.

In de oude stad Amsterdam is de terugloop maar liefst 90%. Daarom hebben wij hier, in hartje Jordaan, een groene oase voor ze gecreëerd. En met succes! We hebben inmiddels de veruit grootste mussenkolonie van Amsterdam e.o. Deze biotoop voorziet niet alleen in de specifieke behoeften van de huismus, maar tevens in de behoeften van vele andere bedreigde diersoorten en veel planten van de Rode Lijst van Inheemse Bedreigde Plantensoorten.

Stichting De Mussen Toevlucht helpt door:
- de grootste mussenkolonie van Amsterdam in stand te houden. De mus is namelijk totaal verdwenen in Amsterdam west en Amsterdam centrum.
- een meldpunt te zijn omtrent mussenleed. Wanneer mussenkolonies in gevaar zijn ondernemen wij direct actie om ze te beschermen.
- bemiddelen bij conflicten waarbij mussen betrokken zijn. Ook geven wij voorlichting aan woningbouwverenigingen/hoveniers/makelaars over de Flora- en Fauna wet.
- samen te werken met Vogelbescherming Nederland, Vogelwerkgroep Amsterdam en allerlei andere dierenrechten organisaties.
- mee te werken met verschillende politieke partijen pakken wij het probleem op politiek niveau aan.
- bewustwording te creëren bij het Nederlandse publiek
- een netwerk op te zetten van helpende handen en samenwerkende biotopen in geheel Nederland, aangezien het een landelijk probleem is.
- bij het Ministerie bij te dragen aan de Flora- en Fauna wet en op de naleving hiervan

http://www.stichtingdemussentoevlucht.nl/