De boekenclub heeft plaats voor nieuwe leden. Zij komen eens per 6-7 weken bijeen bij een van de leden thuis en kiezen in onderling overleg het te lezen boek. De enige voorwaarde is dat het boek te leen is bij de OBA/online bibliotheek als boek en/of e-book.