De checklist met belangrijke Age-friendly City-kenmerken is gebaseerd op de resultaten van een door de Wereldgezondheidsorganisatie gehouden consultatie in 33 steden in 22 landen. De checklist is een instrument om vast te stellen in hoeverre een stad Age-friendly is. Ook kan de checklist gebruikt worden om te bepalen of er voortgang is geboekt bij het behalen van gestelde doelen.